Conflict Solution - Bemiddeling

Als bemiddelaar, erkend door de Federale bemiddelingscommissie, begeleid ik mensen bij het zoeken naar een duurzame en evenwichtige oplossing bij een conflict of geschil. In een volledig neutraal en vertrouwelijk kader probeer ik beide partijen rond de tafel te plaatsen. In plaats dat men een gerechtelijke procedure opstart, waarbij men zich moet richten tot een advocaat en een rechtbank, kan men zich richten tot een erkend bemiddelaar. Het bemiddelingstraject is trouwens steeds vrijwillig en vertrouwelijk. Belangrijk om weten: Niets van wat er gezegd of geschreven wordt tijdens het traject, kan nadien gebruikt worden in een latere eventuele gerechtelijke procedure.

De voordelen om zich te richten tot een bemiddelaar zijn:

 • De kostprijs is minder: De kost is gemiddeld één zevende van wat een rechtzaak zou kosten. Bovendien wordt de kostprijs gedeeld door beide partijen. De totale kostprijs hangt af van hoelang het traject van de bemiddeling duurt.
 • Beschadigde relaties kunnen hersteld worden. Er zijn immers geen verliezers.
 • De zakelijke relatie kan behouden worden.
 • Het bemiddelingstraject is korter, dan wanneer men een gerechtelijke procedure opstart.
 • De overeenkomst kan ook bekrachtigd worden door de rechtbank.

Dit kan een concreet voorbeeld zijn van een bemiddeling
Stel u voor dat je een probleem/conflict hebt met een leverancier of een klant of zelfs met een buur en je gaat hiervoor naar het gerecht. Dit duurt vaak erg lang vooraleer je tot een vonnis komt. Dit kan soms maanden, zelfs jaren duren. En eens het vonnis er dan is, beantwoordt dit dan aan uw verwachtingen? Vaak is een vonnis gebaseerd op enkel juridische gronden. Bij een bemiddeling, kan u na 3 à 4 bemiddelingssessies reeds tot een akkoord komen. Dit hangt natuurlijk af van de intensiteit van het conflict. Een sessie duurt gemiddeld 60 à 90 minuten.

Het gevolg hiervan
De zakelijke relatie of de relatie met je buur is volledig stuk of volledig verzuurd. Bemiddeling is een goed alternatief.

Het voordeel

Een oplossing bekomen via een gerechtelijk bemiddelaar, heeft volgende voordelen:

 • Een onderhandeld akkoord heeft net dezelfde waarde als een vonnis.
 • Het is vaak goedkoper en sneller dan het conflict uit te vechten voor de rechtbank.
 • Je bepaalt zelf de uitkomst. Je houdt zelf de touwtjes mee in handen.

Voorbeelden van burgerlijke geschillen:
 • Burenruzies
 • Huurgeschillen (huurder/eigenaar)
 • Geschillen tussen mede-eigenaars (kostenverdeling, investeringen, ...)
 • Geschil tussen arts en patiënt

Voorbeelden van geschillen in handelszaken:
 • Geschillen over de kwaliteit van leveringen of het uitvoering van werken en diensten
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Conflicten die zich voordoen in de vennootschapssfeer tussen vennoten of aandeelhouders
 • Conflicten met het bestuur van de vennootschap
 • Geschil bij de betaling van een factuur of een ereloonstaat

Elfi Jooris - Erkend bemiddelaar

WebDesign by © FiMar Consulting